Keresés A kosár jelenleg üres   KosárPénztár
  BEJELENTKEZÉS  
  Regisztráció Jelszóemlékeztetõ BELÉPÉS  
  TERMÉK KÍNÁLATUNK  
 
 
  Hybridszerviz.hu - Tudnivalók  
 

 

Webshop:

www.hybridszerviz.hu

e-mail cím: info@hybridszerviz.hu
web cím: www.hybridszerviz.hu


Cégadatok:

Cégnév:
Priegl Róbert E.V.
Székhely: 2521 Csolnok , Hunyadi J.u.1.
Telephely és postázási cím: 2521 Csolnok , Hunyadi J.u.1.

Tel. (vonalas):
Tel. (mobil): +36 30 3320 006

Adószám: 48524191-2-31
Nyilvántartási szám: 6360540
Bankszámlaszám: 58600506-12002913
Panaszügyintézés helye: 2521 Csolnok , Hunyadi J.u.1.

 

 • Szolgáltatás ellenértéke

A szolgáltatás ellenértéke tartalmazza a termék vagy szolgáltatás hatályos Áfá-val növelt vételárát, valamint bruttó 25.400Ft-ot (20.000Ft + Áfá-t) meghaladó vásárlás esetén utánvéttel történő kiszállítást is. 25.400Ft alatti rendelés esetén az utánvéttel történő csomagküldés díja 2.032Ft (1.600Ft + Áfa).

 • A vásárlás visszavonása vagy a megvásárolt termék visszaküldése

A vásárlás visszavonása és a megvásárolt termék visszaküldése az Eladó egyértelmű jóváhagyását igényli. Távollévők között kötött szerződéskor a Vevő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Egyéb esetekben, ha az Eladó beleegyezik a vásárlás visszavonásába, visszavonási díjat kell fizetni, amely a vásárlási ár 15%-a. A visszaszállítás a fogadónak - jelen esetben az Eladónak - díjtalanul kell, hogy történjen, különben nem áll az Eladó módjában átvenni az árut. Ugyanez vonatkozik az ellenőrzés vagy javítás céljából visszaküldött termékekre is. Csak eredeti csomagolásban és az új állapottal mindenben megegyező állapotban vesz vissza az Eladó árut. Amennyiben a Vevő sikertelenül szerelei be a terméket, az Eladó semmilyen követelést nem fogad el (pl. beszerelései költségek, a szereléssel, kicseréléssel eltöltött idő). Az Eladó egy esetleges visszahívási akció keretében visszakövetelheti az érte kifizetett ellenérték visszafizetésével bármilyen extra költség vagy kárigény nélkül.

 • Jótállás

Kizárólag az Eladó által forgalmazott termékekre terjed ki, amelynek időtartama - amennyiben az Eladó ettől nem tér el és azt külön nem közli a Vevővel - 12 hónap, amely a termék Vevő, vagy szerződéses Vevő átlali továbbértékesítés esetén a Vásárló részére történő eladás napján kezdődik. Vásárlónak az aki nem közvetlenül az Eladótól szerezte be a terméket. A szerződéses Vevő feladata a továbbértékesítés során a Vásárló teljes körű tájékoztatása. Kizárólag azon Vevő, aki közvetlenül az Eladótól szerezte be a terméket élhet jótállási igényével az Eladóval szemben. A vásárlás bizonyításának dokumentumai (számla és jótállási jegy egy-egy példánya) a Vevőnél maradnak, különben nem élhet jótállási igényével. A jótállási igényeket rendelet szabályozza. A jótállás a Vásárló törvényből eredő jogait nem érinti. A Vásárlót a Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV. Törvény 248§, 306-307§ szakaszaiban, valamint a 151/2003. (IX.22) Kormányrendeletben meghatározott jogok illetik meg. A szavatossági és jótállási igények a 49/2003 (VII.30.) GKM rendelet szerint érvényesíthetők. Az Eladó által szállított árukat át kell vizsgálni a szállítást követő három napban. Ha hibát észlelnek, azt azonnal írásban jelezni kell az Eladó felé. Ha semmilyen jelzést nem kap az Eladó, úgy tekinti, hogy a termék megfelelő minőségű. Megalapozott és időben történő panasz esetén az Eladó eldönti, hogy kijavítja-e a hibát, vagy kicseréli az árut egy meghatározott időn belül, de legkésőbb a hiba jelzésének idejétől számított hatvan munkanapon belül. A Vevőnél vagy egy harmadik félnél nem megfelelő kezelésnek, beállításnak, használatnak, bármilyen külső befolyásoló tényezőnek, nedvességnek, hőségnek vagy hidegnek köszönhetően felmerülő károkra nincs jótállás. A Vevő tudomással bír a fentebb felsorolt veszélyekről és ezek a jótállási jogosultság megszűnésére vonatkozó következményeiről. Az Eladó kizárólag a termékben keletkezett gyári hibákra vállal jótállást. A Vevő köteles az Eladó rendelkezésére bocsátani a hibás árut ellenőrzésre. A jótállási jegy pontosan szabályozza a jótállási feltételeket.

 • Copyright

A hybridszerviz.hu weboldal(lak) - a továbbiakban: weboldal - a szerzői jog védelme alatt áll, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására Priegl Róbert E.V. kizárólagosan jogosult.  Priegl Róbert E.V előzetes - azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható - írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

 • Változtatás joga

A weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Priegl Róbert E.V fenntartja. A Főfotó nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a weboldalakon elérhető információ napra kész legyen, továbbá azt, hogy itt nyújtott információk és adatok határozott és teljes leírását képezik a társaság akár teljes, akár részbeni üzletének, szolgáltatásának illetve tevékenységének.
Az itt található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a társaság tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére, előfizetői magatartások tanúsítására, az ügyfeleknek minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk igényelt termékek, szolgáltatások saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. Priegl Róbert E.V szintén fenntartja a jogot termékei és szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, amennyiben azt a hatályos Általános Szerződési Feltételei egyébként lehetővé teszik, továbbá nem vállalja a felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, Priegl Róbert E.V.-ón kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

 • Információk gyűjtése és felhasználása

A weboldal látogatója tudomásul veszi és a weboldal és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban Priegl Róbert E.V. ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a társaság szolgáltatásainak nem előfizetője.
Priegl Róbert E.V. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a weboldal több pontján történik információgyűjtés. Néhány termék, vagy szolgáltatás megrendeléséhez, igénybevételéhez ún. regisztráció szükséges, amelyhez bizonyos személyes adatok megadása is szükséges lehet.
Priegl Róbert E.V. ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve saját marketingtevékenységéhez piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

 • Regisztráció

Az on-line Áruházban történő vásárláshoz, Hírlevél rendeléséhez, valamint egyéb felhasználó azonosítást igénylő szolgáltatások igényléséhez regisztrációs űrlap kitöltése szükséges. A regisztráció során a felhasználó elérhetőségeit is igényelhetjük.

 • Linkek

A weboldalainkon találhatóak linkek más cégek weboldalaira. Priegl Róbert E.V. nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. A fenti adatkezelési és titoktartási nyilatkozat csak Priegl Róbert E.V. weboldalaira vonatkozik.

 • Biztonság

Priegl Róbert E.V. minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben.

 • Felelősség korlátozása

Az ügyfelek a weboldalakat kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a weboldal szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, Priegl Róbert E.V. az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a jelen weboldalak használata során az ügyfélnél felmerülő károkért való felelőssége kivételével kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

 • Jogviták

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, az Esztergomi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. A Vásárlással a vevő elismeri, hogy az eladó Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) elolvasta és annak minden pontját elfogadta.

 • Fizetési módok

Webáruházunkban többek között az alábbi fizetési módok valamelyikével fizethet.:

 Postai utánvéttel

 Átutalással

 PayPal-internetes fizetési módon.

(további információért hívja ügyfélszolgálatunkat.)
 

 
  HÍRLEVÉL REGISZTRÁCIÓ  
 
Íratkozzon fel díjmentes hírlevelünkre!
 
  TERMÉK KÍNÁLATUNK  
 
 
  LEGNÉPSZERŰBB TERMÉKEK  
 
 
  PARTNEREINK  
 
 
  FORGALMAZOTT MÁRKÁK  
 
 
  KEZDŐLAP | CÉGÜNKRŐL | TERMÉKEINK | SZOLGÁLTATÁSOK | VEVŐSZOLGÁLAT | TUDNIVALÓK
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT | ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
  Digitexx Multimédia